Meedoen
Teylers Museum
Downloads
Docenten
Geschiedenis
Soorten en betekenis
Je eigen piercing
FAQ's
Links
Fun
Colofon
Homepage
Homepage
Homepage
 


Docenten

Aanleiding
Doelstelling en doelgroep
Aansluiting vakken
Materialen
Bestellen

Aanleiding
In 2003 was er in Teylers Museum de tentoonstelling De Versierde mens II: Piercing plaats. Daarbij werd in samenwerking met Kreater (centrum voor kunsteducatie), docenten en leerlingen van het Linnaeuscollege Haarlem een lespakket ontwikkeld voor de vakken Verzorging en CKV. Omdat Teylers Museum sindsdien nog steeds veel aanvragen krijgt voor het lesmateriaal, is als vervolgproject voor scholen van voortgezet onderwijs een postertentoonstelling gemaakt over het onderwerp Piercing. Daarmee kunnen leerlingen zelf op school een tentoonstelling inrichten en het onderwerp bespreken met behulp van de bijbehorende educatieve materialen.

Affiche bij de tentoonstelling De Versierde Mens II: Piercing. Ontwerp: Jan Martin Wilschut, Amsterdam Hotsprings.

Doelstelling en doelgroep
Doelstelling van de Piercing postertentoonstelling is het informeren van jongeren over het fenomeen piercing in cultuurhistorisch opzicht en op het gebied van verzorging en hygiëne. Daarnaast heeft de postertentoonstelling tot doel jongeren actief te betrekken bij kunst en cultuur door het kunnen samenstellen van een eigen tentoonstelling op school. Het project is er in twee versies, een voor vmbo-leerlingen en een voor havo- en vwo-leerlingen.

Aansluiting vakken
Vmbo: Kunstvakken 1 en 2 en Nederlands. Raakvlakken met de afdelingsprogramma’s verzorging, uiterlijke verzorging, mode en commercie, handel en verkoop, bouwtechniek en grafische techniek.
Havo/vwo: CKV 1,2 en 3, Nederlands, Geschiedenis.

Materialen
De postertentoonstelling bestaat uit:

 • 12 Posters (3 x A1-formaat, 9 x A2-formaat), die zijn in te delen in drie onderwerpen:
  - Geschiedenis, over de geschiedenis van Piercing in relatie tot het verschijnsel vandaag de dag;
  - Mode en muziek, over de opkomst van Piercing als modeverschijnsel voor het grote publiek;
  - Piercen en verzorgen, over voorlichting, verzorging en gevolgen van Piercing voor je lichaam.
 • Een docentenhandleiding
 • Een werkboek tentoonstelling maken, met daarin:
  - een cursus tentoonstelling maken, waarmee de leerlingen stap voor stap op duidelijke wijze begeleid worden in het maken van een tentoonstelling in het algemeen en geprikkeld worden om deze postertentoonstelling zoveel mogelijk naar eigen inzicht in te richten en uit te breiden.
  - de tentoonstellingsteksten
  - twee kijkwijzers
 • Een boekje met achtergrondinformatie
 • Een videoband met een korte documentaire over jongeren die een piercing nemen
 • Deze website, met aanvullende informatie over het project en actuele informatie over piercing en gezondheid voor de leerling
Boekje met achtergrondinformatie. Ontwerp: Debby Saul.   Docentenhandleiding   Werkboek tentoonstelling maken   Videoband met introductieprogramma van 12 minuten

De tentoonstelling kan door de school zelf uitgebreid worden met voorwerpen, krantenberichten, sieraden of foto’s van bijvoorbeeld leerlingen zelf. Hierdoor is de postertentoonstelling uitstekend te gebruiken als basis voor eigen educatieve projecten.
Dit project kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorg (Fonds OGZ) en met medewerking van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ).

Bestellen
De piercing postertentoonstelling en bijbehorende materialen zijn voor € 50,- te koop bij Teylers Museum. Het lespakket is te bestellen 50,00. U kunt daarvoor contact opnemen met de afdeling Publiekszaken van Teylers Museum via reserveringen @ teylersmuseum.nl of door te bellen met tel: 023 5160972.